Merkez Bankası Rakamı Artırdığını Duyurdu! Bankaların Ödeyeceği Tutar Yükseldi

Resmi Gazete’de, Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

Böylece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bankaların karşılığı bulunmayan her bir çek yaprağı için ödemek zorunda olduğu miktar yeniden belirlendi.

Daha önce 6 bin TL olarak ödenen tutar 9 bin 270 TL’ye çıkarıldı.

Resmi Gazete’de şu ifadeler yer aldı:

“Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’in 4 üncü maddesinde yer alan “altıbin Türk Lirası” ibareleri “dokuzbinikiyüzyetmiş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir. Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “altıbin Türk Lirası” ibareleri “sekizbinaltıyüzelli Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx