Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı Tekirdağ’da Gerçekleşti

Tarımsal Üretimin Planlanması bilgilendirme toplantısı Tekirdağ’da yoğun katılım ile gerçekleşti. Toplantıda, ülkede başta iklim değişikliği ve su sıkıntısı olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmelerin yanı sıra artan nüfus ve yoğun kentleşme sonucunda gıdaya olan talep artışı, gıda güvenliği ve doğal kaynaklar üzerinde olan baskısı ele alındı.

Tarımsal Üretimin Planlanması bilgilendirme toplantısı Tekirdağ’da yapıldı. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürcay, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kilci, Strateji Geliştirme Daire Başkanı İbrahim Temizkan, Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden Su Ürünleri Mühendisi Yılmaz Asutay Turan katıldı.

Yerel birimlerin teknik olarak güçlendirilmesini sağlamak amacıyla teknik bir toplantı gerçekleştirilerek il, ilçe müdürlükleri ve bağlı kuruluş müdürlüklere Tarımsal Üretim Planlaması ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıda ayrıca, konuyla ilgili bundan sonra yapılacak olan çalışma takvimleri değerlendirildi.

Toplantıda yapılan açıklamalarda, “Ülkede başta iklim değişikliği ve su sıkıntısı olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler, tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca artan nüfus ve yoğun kentleşme sonucunda gıdaya olan talep artışı, gıda güvenliği ve doğal kaynaklar üzerinde olan baskıyı artırmıştır. Bu nedenle kaynakların etkin ve planlı kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Dünyada yaşanan pandemi, gıda arz ve talep dengesini olumsuz etkilemiş, ülkemize komşu bölgelerdeki savaşlar, gıda güvencesi ve güvenliğini temin etmek için tarımsal üretim planlamasının önemini daha da artırmıştır” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Uzun yıllardır dile getirilen, tüm paydaşların mutabık olduğu devrim niteliğindeki tarımsal üretim planlamasının Üretimin Üreticinin Yüzyılı yaklaşımıyla yola çıktığımız Türkiye Yüzyılı’nda hayata geçirilmesi için ilk adımları atıyoruz. Bu çerçevesinde Anayasanın 45’inci maddesinde belirtilen tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak, bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak amacıyla 5488 sayılı Tarım Kanunu’nda yapılan değişiklikle tarımsal üretimin planlanmasında Bakanlığımıza yetki verilmiştir. Tarımsal üretim planlamasının uygulanmasına yönelik ‘Tarımsal Üretimin Planlanması Yönetmeliği’ 14 Eylül 2023’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri alanlarında üretim planlaması çalışmalarına başlanmıştır. Yerelden merkeze bir yaklaşım ile kurgulanan planlama sürecinde illerdeki tarımsal üretimle ilgili tüm paydaşların temsil edildiği il teknik komiteleri kurulmuştur. Teknik komiteler illerin üretim potansiyeli, belirlenen ülkesel ihtiyaçlar, su varlığını ve iklim değişikliği gibi kısıtları da dikkate alarak, illerdeki ürün desenlerini belirleyerek Bakanlıkta kurulan Tarımsal Üretimin Planlanması Kuruluna iletecektir. Diğer taraftan üretim planlamasını teşvik etmek için tarımsal destekler ve hibe programları, sübvansiyonlu krediler, sözleşmeli üretim gibi uygulamalarda düzenlenmeler yapılmaktadır. Bakanlık merkez birimleri ile üretim planlamasının uygulayıcısı taşra teşkilatımızın birlikte hareket etmesi planlama sürecinin başarısı için son derece önemli görülmektedir” bilgilerine yer verildi. – TEKİRDAĞ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx